Press Room

Latest News on Migration

Roundtable with Albanian Government Institutions on the legal framework in the field of immigration

Tirana 5 November 2018: IOM Albania in cooperation with the Ministry of the Interior organized today in Tirana a round table with Albanian Government Institutions on

New Engagement Opportunities for Albanian Diaspora in Italy

Albanian diaspora individuals shall have more opportunities to contribute to the socio-economic development of Albania. The programme Engagement of Diaspora to the Social and Economic Development of t...

António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino zgjidhet Drejtor i Përgjithshëm i IOM

Shtetet anëtare të IOM, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Migrim, zgjodhën António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino nga Portugalia si Drejtorin e ardhshëm të Organizatës Ndërkombëtare për Migrac...